La Tienda de Maria

Muy pronto… ¡nueva web!

C/ San Pedro de Mezonzo, nº 24, bajo
15701 Santiago de Compostela

657 644 245 // 981 597 808

Axudas á promoción do emprego autónomo

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro